joanet M'AGRADA CREAR OBJECTES VIRTUALS I like to create virtual objects Play with shapes & reflections From perfection until chaos JUGAR AMB FORMES I REFLEXES DES-DE LA PERFECCIÓ FINS AL CAOS

J O A N E T    C O L L E C T I O N

Tinta xina, pinzell, llapis o eines digitals: qualsevol mitjà és bo per construir nous paisatges de ficció.
Aqui, algunes mostres del meu portafoli.

Indian ink, brush, pencil or digital tools: any means is good for building new fiction landscapes.
Here, some samples of the my portfolio.

Rendering
Drawing
Watercolor
Acrilyc on canvas
Diseny Fractal
Menú