joanet M'AGRADA CREAR OBJECTES VIRTUALS I like to create virtual objects JUGAR AMB FORMES I REFLEXES Play with shapes & reflections DES-DE LA PERFECCIÓ FINS AL CAOS From perfection until chaos

J O A N E T    C O L L E C T I O N

Tinta xina, pinzell, llapis o eines digitals: qualsevol mitjà és bo per construir nous paisatges de ficció.
Aqui, algunes mostres del meu portafoli.

Indian ink, brush, pencil or digital tools: any means is good for building new fiction landscapes.
Here, some samples of the my portfolio.

Rendering
Drawing
Watercolor
Acrilyc on canvas
Diseny Fractal

JOAN PUIG, BARCELONA 1947

Em vaig formar a l’Escola Massana, Cercle Artístic Sant Lluch i Belles Arts Sant Jordi de Barcelona. Vaig ser professor de disseny gràfic a l’Escola Elisava de Barcelona. He treballat professionalment com a director d’art i director creatiu en diverses agències internacionals de publicitat de Barcelona, São Paulo i Milano; ciutats on he realizat paral·lelament exposicions tant individuals com col·lectives.
Actualment,  jubilat com a publicitari, treballo pintures abstractes de gran format sobre tela, i experimento a mes, en dibuix i il·lustració digital per ordinador.

Formed at the Massana School, the Sant Lluch Artistic Circle and the Sant Jordi Fine Arts in Barcelona. I was a graphic design teacher at the Elisava School of Barcelona. I have worked professionally as art director and creative director at several international advertising agencies in Barcelona, São Paulo and Milan; cities where I have performed both individual and collective exhibitions simultaneously.
Currently retired as advertising, I work on large-format abstract paintings on canvas, and I experiment more, in digital drawing and illustration on a computer.

Google
Instagram
500px
Pinterest
Menú