Cada dia em sorprenc més dels increïbles universos que es poden crear utilitzant la geometria i els algoritmes. Fa relativament molt poc que estic investigant el disseny fractal.

Every day I’m more surprised by the incredible universes that can be created using geometry and algorithms. It’s relatively recently that I’m investigating the fractal design.

Illustration
Acrilyc on canvas
Menú